Vznik a účel

Nadační fond Zlatý oříšek založil v roce 2012 pan Mgr. Jiří Kotmel, aby logicky navázal na dlouholeté zkušenosti s podporou nadaných a úspěšných dětí České republiky, které získal jako organizátor celonárodní soutěže Zlatý oříšek. Ta se již od roku 1998 zaměřuje na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných a cílevědomých dětí
a dětských kolektivů České republiky ve věku 6 - 14 let.

Od roku 2011 se formát soutěže Zlatý oříšek dále rozšířil o první krajská předkola, a to v rámci záměru poskytovat dlouhodobou a systematickou spolupráci na podpoře nadaných dětí všem regionům České republiky.

Každoročním vrcholem Zlatého oříšku je slavnostní novoročního finále v České televizi, kde jsou vítězové Zlatého oříšku oceňováni mimo jiné i finanční částkou, která je určena na přímou podporu jejich dalších činností. Finančními částkami jsou rovněž odměňovány děti, které uspěly ve finále krajských předkol.

Nadační fond Zlatý oříšek má ambici, kromě organizace soutěže Zlatý oříšek, také prostřednictvím sponzorů a dárců dále materiálně podporovat nadané děti ze sociálně slabších rodin a snažit se tak bojovat proti nevratným ztrátám v případech, kdy pro rozvoj nadání nejsou v rodině finanční prostředky.

Tato následná pomoc bude zaměřována na podporu především těch dětí, které již v rámci soutěže Zlatý oříšek prošly jako nominované náročným posuzováním výběrovými komisemi Zlatého oříšku a byla u těchto dětí uskutečněna osobní návštěva zástupců soutěže přímo v jejich rodinách za účelem ověření dosažených výsledků a pořízení nominačního video medailonku.

Hlavním cílem nadačního fondu Zlatý oříšek tedy je:

Vyhledávání a všestranná podpora nadaných a úspěšných dětí České republiky.

Dalšími cíli jsou.

  • pravidelná každoroční organizace celonárodní soutěže i krajských předkol soutěže Zlatý oříšek zakončená slavnostním televizním finále, při kterém je prezentováno a oceněno 21 nadaných a úspěšných dětí České republiky, včetně dětských kolektivů, a to napříč všemi obory,
  • široká medializace a propagace nadaných a úspěšných dětí České republiky a získávání tak nových materiálních i nemateriálních příležitostí k dalšímu rozvoji těchto dětí,
  • materiální podpora vítězů krajských i celonárodního kola soutěže Zlatý oříšek a také podpora udržení rozvoje aktivních dětí ze sociálně slabších rodin,
  • propagace a podpora dětských volnočasových aktivit,
  • motivace a inspirace rodičů k volnočasovým aktivitám dětí,
  • propagace výše uvedených účelů nadačního fondu k získávání podpory, darů, grantů a dalších zdrojů pro jejich realizaci, shromažďování finančních prostředků určených k zajištění dalších kulturních, společenských
    a jiných akcí na podporu rozvoje nadaných a úspěšných dětí České republiky.

Naše poslání

Nadační fond Zlatý oříšek se zaměřuje na vyhledávání a všestrannou podporu mimořádně nadaných a úspěšných
dětí České republiky.

Ve spolupráci s veřejnými institucemi, médii, sponzory a dárci se pro tyto
děti snažíme přinášet nové šance
a příležitosti, ale také vytvářet takové ekonomické podmínky, aby se mimořádné schopnosti těchto dětí mohly dále rozvíjet a nepromarnil se jejich obrovský potenciál.
Právě ten je naším jedinečným
národním bohatstvím a stojí na
něm budoucnost naší republiky i celého českého národa.

Podpořte nadané děti České republiky
č.ú: 255095320/0300
Účet pro dary z poštovních zásilek:
č.ú: 314492060/0300

PrahaStředočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajÚstecký krajLiberecký krajKrálovéhradecký krajPardubický krajVysočinaJihomoravský krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský kraj

Zlatý oříšek
již pomohl rozdělit
3.155.835 Kč

Zlatý oříšek podporují

VeoliaPreciosaActivaALZAFénixČEPS, a.s.TextilEco a.s.SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚNadace SovaHodinářství Bechyně